Day 63. Alegria to Perquin

Perquin Travel Blog

 › entry 60 of 122 › view all entries
Alegria

We took a bus to Perquin in the morning. I wasn't very keen on going there, but Marion wanted and since we'll travel later to Nicaragua together, I kind of agree. Again, we had lots of chicken buses to travel on. But after coming to Alegria we were pretty confident and relaxed and it was easy. We arrived to Perquin rather late but still during the daytime. There wasn't a big choice of hostels, so we stick with the Lonely Planet choice. The rooms weren't bad, but the water was from opened container, so we didn't take showers. Marion being a doctor explained what diseases we can contract during showering using this water.... I trust her on that... 

 

Rano wyruszyłyśmy do Perquin.

chicken but to Perquin/ autobus do Perquin
To był bardziej pomysł Marion, ja nie byłam do tego nastawiona zbyt entuzjastycznie. Jednakże później jechałyśmy razem do Nikaragua, co było raczej bezpieczniejsze, biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie bedziemy musiały brać lokalne autobusy, więc postanowiłam jej towarzyszyć. Znów długa podróż, z dużą ilością przesiadek. Ale już byłyśmy w tym wprawione i rzeczywiście poszło nam to świetnie. Udało nam się również dotrzeć do Perquin za dnia. Nie było tu dużego wyboru schronisk lub hoteli, więc poszliśmy za radą z Lonely Planet. Pokoje były nawet ok, ale woda do mycia była z otwartej beczki, więc nie brałyśmy prysznica. Marion jako lekarz wyjaśniłam mi jakie choroby możemy złapać myjąc się tą wodą... Raczej ufam jej w tych sprawach...

 

Perquin is very quite place and people are very reserved. They didn't like to interact with strangers. Rather no surprise here. Perquin and surrounding villages were the main battlefield of the civil war in the 80s. Lots of Salvadorians died during massacre of the villages run by the government army. Tomorrow, we're going to El Mozote, a village where around 800 people (including women and children) were executed during 3 days. We booked a guide at the museum to take us there. It costs $20.

 

Perquin jest raczej bardzo spokojnym i cichym miejsem, a ludzie podchodzą do obcych z dużą rezerwą, trzymają cię na dystans. Co raczej nie zaskakuje. Perquin i okoliczne wioski były głownym miejscem walk podczas wojny domowej w latach 80tych. Duża ilość Salwadorian zginęła podczas masakry wiosek przeprowadzonych przez żołnierzy armi rządowej. Jutro, jedziemy do El Mozote, wioski w której była jedna z bardziej drastycznych masakr. Zginęło tam 800 ludzi (włączając dzieci i kobiety) w ciągu 3 dni. Wzięłyśmy przewodnika z muzeum, żeby nas tam zabrał. Koszt $20 za grupę.

 

Perquin was a headquarter of revolutionary army -  the FMLN (Frente Farabundo Marti de Liberacion National) during the civil war. The revolution started as a result of landlessness, poverty, unemployment and overpopulation and what's most important a lack of responds from the government. The conflict became more violent when the USA government decided to help the Salvadorian government to fight the rebels. The USA supplied the Salvadorian army with guns, ammunition, military vehicles. The war started being more brutal and bloody. In 1981 the USA army trained Salvadorian Atlantic Batalion in cruelty and torture, which was later responsible for many massacres and genocides in El Salvador. Most of them executed in Perquin region.

 

Perquin był główną kwaterą armii powstańczej - FMLN (Frente Farabundo Marti de Liberacion National) podczas wojny domowej. Powodem wybuchu powstania było duże bezrobocie, bieda, nadmierne zagęszczenie ludności i to, że ziemia była tylko w rękach najbogadszych, ale przede wszystkim brak reacji ze strony rządu na pogarszającą się sytuację. Konflikt pogorszył się znacznie, gdy rząd Stanów Zjednoczonych zdecydował się pomóc rządowi Salwadoru w walce z powstańcami. Stany Zjednoczone dostarczyły amunicję, broń i pojazdy wojskowe. Wojna zaczęła być bardziej krwawa i brutalna. W 1981 armia Stanów Zjednoczonych wyszkoliła Salwadorski Batalion Atlantyski w metodach tortur i okrucieństwa. Ten batalion był później odpowiedzialny za większość masakr i ludobójstw w Salwadorze. Większość z nich miała miejsce w regionie Perquin.

Join TravBuddy to leave comments, meet new friends and share travel tips!
Alegria
Alegria
chicken but to Perquin/ autobus do…
chicken but to Perquin/ autobus d…
Perquin
photo by: hauteboy