Exploring little bit of Old Delhi but most of New Delhi!

New Delhi Travel Blog

 › entry 4 of 30 › view all entries
Jama Masjid

First Dutch version then English version below and as last you will find the Spanish version:

 

We staan vandaag vroeg op. De wekker gaat om 8 uur.

Jama Masjid
Echter worden wij beide veel eerder wakker deze ochtend omdat er eerst een alarm gaat om 4 uur en daarna om half 5 de Moskee. Wij slapen pal achter een Moskee. Het gebed word luidrustig door de straten gegalmd. Wanneer de wekker ging sliep ik weer lekker stevig en baalde ik dat ik op moest staan. Wat langzaam en onwennig nog begin ik met het ochtendritueel.
Beide merken we dat we traag zijn en nog steeds niet in het reisritme zitten maar dat zal de komende dagen wel veranderen.
We lopen naar beneden om te ontbijten en zien een mooie oude Fiat car in de eetzaal.
Er zitten naast ons twee dames uit NL die in de middag terug gaan naar NL. Wij krijgen van hun een aantal tips te horen.
Om 09.30 uur begint onze tour. We beginnen in Old Delhi (oude dorpskern) bij de Jama Masjid (Masjid-i Jahān-Numā); bekendste en grootste Moskee van India. De Jama Masijd is in opdracht gemaakt door de Mogoul keizer Shah Jahan, dezelfde opdrachtgever als Taj Mahal. De bouw was in 1656 gereed.
Lal Qila (Red Fort)
 

 

Hier worden we al gelijk als toerist in de maling genomen. Later blijkt dat dit niet de eerste zal zijn maar we de laatste keer op deze manier! Als je Moskee binnen treed moet je de schoenen uitdoen. Dit is geen probleem. Echter werd ons gezegd dat je "verplicht" pantoffeltjes aan moet doen! Wij als brave NL dit gedaan. We bleken de enigste toeristen te zijn die deze "schoentjes" droegen.


Na de Moskee zijn we langs de Fort Lal Qila gereden en kort gestopt om foto's te maken. We gaan hier niet naar binnen omdat we in Agra een betere fort zullen zien volgens onze chauffeur Lal.

Gandhi Memorial
Lal hebben we tot aan Agra, ongeveer 23 dagen. Lal is hindo, getrouwd, heeft 3 kinderen (2 dochters/1 zoon), oorspronkelijk komt hij uit het uiterst noorden van India. Onze volgende stop is Ghandi Memorial. Het is een mooi park. Gezien de memorial een eerplaats is voor Ghandi dienen we onze schoenen uit te doen om naar de daadwerkelijke gedenkteken te kunnen lopen. Tuurlijk willen ze weer aan ons verdienen, maar daar trappen wij niet meer in. Dus wij zeggen nu nee, hebben geen pantoffels nodig. Waarop de Indiers antwoorden laat je schoenen niet onbeheerd achter anders worden ze omgewisseld, met andere woorden gestolen. Nou, wij willen dat risico wel lopen. Toch loop je niet helemaal fijn naar de memorial kan ik je zeggen want zou men toch....


Volgende stop Lotustempel. Wederom schoenen uitdoen. Jeetje, als ik dat had geweten van te voren had ik niet mijn wandelschoenen aangetrokken maar slippers. Hier had men een speciale bewaakte bewaarplaats voor schoen, ja ja en voor niets!
Lotustempel is een hele mooie tempel van buiten in de vorm van een Lotusbloem.

Bahai House of Worship (Lotus Temple)
Het heeft wat weg van het Opera House in Sydney. De gedachte achter de Lotustempel is heel mooi. Ieder geloof is welkom en kan bidden om zijn eigen manier en wijze in deze tempel. Was het zo maar in de rest van de wereld!!Dan zou er een stuk minder oorlogen zijn.
Nu werd het tijd om kennis te maken met de lokale agent in Delhi waarbij onze reisorganisatie in NL deze reis heeft geboekt. Wij krijgen hier uitleg over onze reis. Daarnaast krijgen we al onze vouchers van alle hotels en excursies.
Na een half uur rijden we weer verder. We rijden nu naar de resident House aan de King road, we zien de Indian Gate. Inmiddels is het 4 uur in de middag en we hebben nog niet gegeten. Beide beginnen wat trek te krijgen en vragen of we ergens kunnen stoppen om te lunchen. Na ongeveer 1 1/2 rijden stopt de chauffeur bij een Mac. Jawel een Mac want iets beters in deze buurt kon hij niet vinden. Jeetje vliegen naar de andere kant van de wereld om het eerste gerecht daar te eten bij een Mac. We nemen het eten mee de auto in zodat we onze tour kunnen vervolgen. We komen langs een heel groot ondergronds bazaar. Als laatste bezoeken wij de Birla Mandir Tempel.
Lakshmi Narayan Temple (Birla Mandir)
Dit is een Hindo tempel, die ontzettend mooi is, in de kleuren rood/geel. Alleen krijgen Jos en ik beide een beetje een rare bijsmaak bij het zien van een bepaald symbool dien men blijkbaar in het Hindoeisme gebruiken als het symbool voor geluk. Het symbool lijkt namelijk heel erg op het Hakenkruis van Hitler.Echter zit in dit symbool puntjes in iedere hoek.


Het is 7 uur als we terug zijn bij het hotel. Jeetje wat een indrukken. Het is allemaal heel mooi, chaotisch, druk, kleurvol! Ik ben doodop.
Kwart voor 8 gaan we eten in het restaurant van ons hotel (Broadway) Restaurant heet Chor Bizarre. We krijgen Indian Thali voorgeschoteld, dit zijn diverse kleine schaaltjes met gerechten; curry's byvoorbeeld met kip, lam, aardappels, geitenkaas, Indiaanse bonen, rijst en Naanbrood.
Heerlijk maar er zitten soms wat hele pittige dingen tussen. Jammer, maar we laten deze gerechten bewust links liggen.
Na het eten nemen we een drankje in de bar Thughs van het hotel. Het valt ons op dat drankjes hier spoed goedkoop zijn. Een biertje kost 95 roepie (indicatie 100 roepie is 1,50) flesje 0,65 liter!We schrijven onze dagboeken bij, bekijken wat we morgen te zien krijgen.

1927 Fiat car
Dan worden we ineens aangesproken door lokaals die hier ook een biertje nemen.
Na een tijdje met hem gepraat te hebben, vragen wij of ze bij ons komen zitten, omdat ze wat tips willen over wat wij kunnen bezichtigen in Delhi. Dat praat namelijk een stuk makkelijk. De gasten zitten nog geen 10 minuten bij ons of ze worden weggejaagd. Ze mogen toeristen niet lastig vallen. We merken gelijk hoe het kaste systeem werkt . Doordat wij uitdrukkelijk aangeven dat wij hen gevraagd hebben en zij zich niet aangeboden hebben mogen ze blijven zitten.

 

Conclusie eerste dag: India is goedkoop, mensen moet erg hard werken, luxe is alleen voor de rijkeren weggelegd, armen kunnen werken wat ze willen maar zullen luxe nooit ervaren, chaos, slaan slaatje uit de toeristen, iedereen wil iets van je: geld, pen of chocola, ze hanteren twee soms drie entreeprijzen toeristen en als je video of camera hebt moet je ook nog extra betalen, druk, diverse religies, kaste systeem.
 
English version:

We are up early today.

Jama Masjid
The alarm rings at 8 hours. But we are both much more awake this morning because an alarm went off on 4 am and then at half past 5 the Mosque started doing his praying. We sleep right behind a mosque. The pray sounds loudly through the quiet streets. We woke up around 8 am, we had a slow start and starting to do the morning ritual.
We both had to get to just to the travelrhythm and the heat so we were quit slow the first couple of days but that will change.

We walk down to breakfast and see a beautiful old Fiat car in the dining room.
There are two ladies next to us from NL. They give us very nice advise.
Our tour starts at 09.30 hours. We begin in Old Delhi (old village) at the Jama Masjid (Masjid-i Jahān-Numā), best-known and largest mosque in India.

Lal Qila
Commissioned by the Mughal Emperor Shah Jahan, builder of the Taj Mahal, and completed in the year 1656 AD.
We are fooled by the Indian people at the Mosque. When you enter the mosque you have to take your shoes off. This is not a problem. But we were told that you are 'obliged' to put slippers on! Later it appears that this is not the first but we will be the at last time we will be fooled with this type of commercial selling!
 
After the mosque we drove along the Fort Lal Qila and briefly stopped to take pictures. We will not enter because we will see Agra Fort, a better according to our driver Lal. Lal is our driver till Agra, about 23 days. Lal is hindo and is married, has 3 children (2 daughters / son 1), he originally comes from the extreme north of India.
 
Our next stop is Gandhi Memorial. It is a beautiful park. Given it is a memorial to Gandhi, we need to take our shoes off before we enter the actual memorial. Sure they want our money again for looking after our shoes.
Gandhi Memorial
So now we say no, do not need slippers and nobody to watch our shoes. To which the answer of the Indians are if you leave your shoes unattended they will be exchanged or will be stolen. Well, we would have to take that risk.
 
Next stop Lotus Temple. Again shoes off. Jeez, if I had known beforehand I had not attracted my walking shoes but slippers. Here we had a special guarded storage for the shoes, yes yes and all for free!
Lotus Temple is a beautiful temple from outside in the form of a Lotus Flower. It looks a bit like the Opera House in Sydney. The idea behind the Lotus Temple is very beautiful. Every faith is welcome and can pray to his own way and manner in this temple. I wish it was like that in the rest of the world! There would not be or a lot less wars.
 
Now it was time to get acquainted with our local travel agent in Delhi which has made this trip. We have some information about our trip. We also get vouchers for all our hotels and excursions.
After half hour we will continue our trip through Delhi. We now drive to the Resident House on the Kings Road, we see the Indian Gate.
Bahai House of Worship (Lotus Temple)
It is now 4 pm and we haven't eaten yet. Both of us begin to get hungry, so we ask if we could stop somewhere for lunch. After about 1 1/2 drive the driver stops at the Mac. Yes a Mac for something better in this neighborhood was not foundable according to the driver. Jeez, fly all the way to the other side of the world to have lunch at a Mac. We take the food into the car so we can continue our tour.
 
We pass a very large underground bazaar. Finally we visit the Birla Mandir Temple. This is a Hindo temple, which is very beautiful in the colors red / yellow. Jos and I both just get a bit of a strange taste when we see that a particular symbol in Hinduism are obviously used as the symbol for happiness. The symbol looks very similar because the Swastika of Hitler.But this symbol has dots in each corner. It is 7 hours when we returned to the hotel. Crikey what a day.

First impression: It is all very beautiful, chaotic, busy, colorful! I'm tired of all the impressions.

Lakshmi Narayan Temple (Birla Mandir)

Quarter to 8, we eat in the restaurant of our hotel (Broadway) called Chor Bizarre Restaurant. We have presented Indian Thali, these are several small bowls with dishes, curries for example with chicken, lamb, potatoes, goat cheese, Indian beans, rice and naan bread.
After dinner we took a drink in the bar of the hotel named Thughs. We notice here that drinks are cheap. A beer costs 95 rupees (100 rupees indication is Euro 1.50) 0.65 liters bottle! We write our diaries, see what we can do and see tomorrow. Then we were suddenly approached by a local. 
Conclusion first day: India is cheap, people must be very hard work, luxury is only for the rich play, the poor can work out what they want but will never experience luxury, chaos, save money out of tourists, everyone wants something from you; money,pen or chocolate, they use two and sometimes three tourist admission fees (VCR or camera you have to pay extra), pressure, different religions, caste system. 
 

Spanish version:
Madrugamos mucho hoy.

Jama Masjid
El despertador suena a las 8 horas. Pero los dos somos mucho más antes despierta esta mañana, porque podemos oir una alarma este manana a las 4 y luego una media hora despues la Mezquita. Dormimos justo detrás de una mezquita. La oración en voz alta a través de las calles tranquilas. Cuando la alarma fue de nuevo me dormí agradable y fuerte y me arrepentí de que tenía que levantarme. Yo comienzo lento y incómodo, con el ritual de la mañana de viajera, pero eso va a cambiar el siguentes dias.

Bajamos a desayunar y ver un hermoso coche viejo clásico en el comedor.
Hay dos damas de Hollanda a lado de nosotros. Llegamos a oír algunos consejos.
Nuestro tour comienza a las 09.30 horas. Empezamos en la Vieja Delhi (pueblo viejo) en el Jama Masjid, la mezquita más grande y antigua en India.

 

Aqui la turista ya se engañado.

Lal Qila
Más tarde, parece que este no es el primero pez pero vamos a ser la última vez en esto! Al entrar en la mezquita tienes que dejar los zapatos en la entrada. Esto no es un problema. Pero nos han dicho que es 'obligación' tener zapatillas! Nosotros, como valientes Hollandes compramos la zapatillas. Hemos encontrado que nosotros somos los unicos turistas con estos "zapatos".


Después nos fuimos a la Lal Qila Fort y se detuvo brevemente para tomar fotos. No vamos a entrar porque la fortaleza de Agra es mas mejor que ver que este, acuerdo con nuestro conductor Lal. Lal tenemos hasta Agra, unos 23 días. Lal es Hindo y casado, tiene 3 hijos (2 hijas / hijo 1), que originalmente viene desde el extremo norte de la India.

Gandhi Memorial

 

Nuestra próxima parada es Gandhi Memorial. Es un hermoso parque. Al entrar en el monumento tienes que dejar los zapatos en la entrada. Claro la gente quere nuestro dinero, pero este vez no nos fajamos. Así que ahora dicemos no necesitan zapatillas. Pero la respuesta de los indios: dejar los zapatos desatendido la gente pueden robar tus zapatos o intercambiar. Bueno, tendríamos cojer este aventura.

 

La siguiente parada fue el Templo del Loto.

Bahia House of Worship (Lotus Temple)
Una vez más los zapatos. Caramba, si yo hubiera sabido de antemano que no había atraído mi zapatos para caminar, pero las zapatillas. Aquí teníamos una vigilancia especial para el almacenamiento de inicio, sí sí y todo gratis!
Lotus Temple es un hermoso templo desde el exterior en forma de una flor de loto. Es poco como yo la Casa de la âpera de Sydney. La idea detrás del Templo de Loto es muy hermoso. Cada fe es bienvenida y puede orar a su modo y manera en este templo. ¿Era sólo el resto del mundo asi! No habría guerras mucho menos.
Lakshmi Narayan Temple (Birla Mandir)

Ahora era el momento para familiarizarse con nuestra agencia de viajes local en Delhi Además de recibir cupones para todos los hoteles y excursiones.
Después de media hora se va a continuar. Ahora la unidad a la Casa Residente en el Camino Real, vemos la Puerta de la India. Se trata ahora de 4 h por la tarde y no hemos comido. Empiezamos tener hambre y preguntamos si no puedemos detenerse en alguna parte para el almuerzo. Después de aproximadamente 1 1/2h el conductor para a un MAC. Si un MacDonalds para algo mejor en este barrio no podía encontrar. Jeez, volar al otro lado del mundo a comer en un Mac. Tomamos la comida en el coche para que podamos continuar nuestro viaje. Pasamos un bazar abajo del suelo grande. Finalmente visitamos el templo Birla. Esto es un templo Hindo, que es muy bonito en los colores rojo / amarillo. José y yo apenas consigue un poco de sabor extraño cuando se ve que un símbolo particular, en el hinduismo son, evidentemente, utilizada como el símbolo de la felicidad. El símbolo es muy similar, porque la esvástica de Hitler.

Pero, este símbolo tiene puntos en cada esquina.

Chor Bizarre

Ya son las 7 horas cuando regresamos al hotel. 

Todo es muy hermoso, caótico, ocupado, colorido! Estoy cansado de tanto impressiones.
Trimestre a 8, que se come en el restaurante de nuestro hotel (Broadway) llamado chor Bizarre Restaurante. Hemos presentado la India Thali, estos son algunos pequeños cuencos con los platos, byvoorbeeld curry con pollo, cordero, patatas, queso de cabra, judías India, el arroz y el pan naan.
Maravilloso, pero a veces hay entre todas las cosas duras. Lo sentimos, pero hemos dejado deliberadamente estos platos son.
Después de cenar, tomar una copa en el bar del hotel que se llama Thughs.
at Chor Bizarre
Nos damos cuenta que las bebidas son barato. Una cerveza cuesta 95 rupias (100 rupias indicación es de Euro 1,50) 0,65 litros botella! Escribimos nuestros diarios, ver lo que vamos a ver mañana. Entonces, de repente nos acercó un local que es también una cerveza. 
Primer impression de Delhi/India: la India es barato, la gente debe ser muy duro el trabajo, de lujo sólo para el juego de ricos, los pobres pueden trabajar lo que quieren, pero nunca la experiencia de lujo, el caos, ahorrar dinero de los turistas, todo el mundo quiere algo de ti dinero o pluma o de chocolate, que utilizan dos y hasta tres precios de entrada de turismo, si usa VCR o cámara que tenga que pagar más, la presión, diferentes religiones, el sistema de castas.
kjagannathan says:
you surely nailed it with that comment of yours!

"First impression: It is all very beautiful, chaotic, busy, colorful! I'm tired of all the impressions."

:)
Posted on: Dec 19, 2009
kjagannathan says:
you said it right -> "First impression: It is all very beautiful, chaotic, busy, colorful!"

:)
Posted on: Dec 19, 2009
dolfijn says:
Dat hadden wij dan weer niet!
Posted on: Oct 08, 2009
Join TravBuddy to leave comments, meet new friends and share travel tips!
Jama Masjid
Jama Masjid
Jama Masjid
Jama Masjid
Lal Qila (Red Fort)
Lal Qila (Red Fort)
Gandhi Memorial
Gandhi Memorial
Bahai House of Worship (Lotus Temp…
Bahai House of Worship (Lotus Tem…
Lakshmi Narayan Temple (Birla Mand…
Lakshmi Narayan Temple (Birla Man…
1927 Fiat car
1927 Fiat car
Jama Masjid
Jama Masjid
Lal Qila
Lal Qila
Gandhi Memorial
Gandhi Memorial
Bahai House of Worship (Lotus Temp…
Bahai House of Worship (Lotus Tem…
Lakshmi Narayan Temple (Birla Mand…
Lakshmi Narayan Temple (Birla Man…
Jama Masjid
Jama Masjid
Lal Qila
Lal Qila
Gandhi Memorial
Gandhi Memorial
Bahia House of Worship (Lotus Temp…
Bahia House of Worship (Lotus Tem…
Lakshmi Narayan Temple (Birla Mand…
Lakshmi Narayan Temple (Birla Man…
Chor Bizarre
Chor Bizarre
at Chor Bizarre
at Chor Bizarre
wow, Dolphin telephone netwerk!
wow, Dolphin telephone netwerk!
chowk = crossing
chowk = crossing
Jama Masjid
Jama Masjid
Jama Masjid
Jama Masjid
Jama Masjid
Jama Masjid
Gandhi Memorial
Gandhi Memorial
Gandhi Memorial
Gandhi Memorial
Bahai House of Worship (Lotus Temp…
Bahai House of Worship (Lotus Tem…
Bahai House of Worship (Lotus Temp…
Bahai House of Worship (Lotus Tem…
Hello Devi!!!!
Hello Devi!!!!
TukTuks
TukTuk's
some Indian tourists
some Indian tourists
Bahai House of Worship (Lotus Temp…
Bahai House of Worship (Lotus Tem…
Bahai House of Worship (Lotus Temp…
Bahai House of Worship (Lotus Tem…
Lotus Temple
Lotus Temple
Lakshmi Narayan Temple (Birla Mand…
Lakshmi Narayan Temple (Birla Man…
Birla Mandir
Birla Mandir
Lakshmi Narayan Temple (Birla Mand…
Lakshmi Narayan Temple (Birla Man…
Lakshmi Narayan Temple (Birla Mand…
Lakshmi Narayan Temple (Birla Man…
Lakshmi Narayan Temple (Birla Mand…
Lakshmi Narayan Temple (Birla Man…
Lakshmi Narayan Temple (Birla Mand…
Lakshmi Narayan Temple (Birla Man…
Lakshmi Narayan Temple (Birla Mand…
Lakshmi Narayan Temple (Birla Man…
Lakshmi Narayan Temple (Birla Mand…
Lakshmi Narayan Temple (Birla Man…
Birla Mandir
Birla Mandir
Paitings at Birla Mandir
Paitings at Birla Mandir
New Delhi Hotels & Accommodations review
Do not go here!
This hotel was booked as part of a package tour of Rajasthan and Agra, Varanasi. This is a midrange hotel (3-star) located on the edge of Old Delh… read entire review
New Delhi Restaurants, Cafes & Food review
Good food but serves is poor
‘Chor Bizarre’ is a play on chor bazaar, which roughly translates as thief’s market, where diverse and not-always-legal items are bartered for a… read entire review
New Delhi
photo by: spocklogic