The mills of symplicity

Kinderdijk Travel Blog

 › entry 5 of 5 › view all entries

Upon request, I have my windmill poem translated from Dutch, the rhyme has unfortunately gone, but the message is still clear I hope.

 

The mills of simplicity

 

When I carefully listened to the wind 

suddenly I was aware of my thoughts

and I realized some things do me little to nothing,

again I can enjoy while I bike.

I even hear the difference between the winds,

which let me rediscover my inner peace.

All my feelings disappear,

except the soft wind on my bare legs.

The wind blows strong,

you can feel it in your ears

and when you turn around your head

you can hear the wind blow suddenly very different.

The only thing what's left is wind in the reeds

where you even see the result.

The wind of a boat disturbs the peace briefly

and let your mind go back in time.

I realized once again, more than ever, the greedy of collecting.

Some people are still gathering.

Cupboards full, but never satisfied;

have, buy, gain, exchange, with only one reason:

the kick that every human need,

which gives you a better feeling

and if the human mills once run,

some people have to stand above the other.

Envy, jealousy and greed,

it is not more than a flight

to get the feeling you miss,

a feeling you can make yourself, if you just knew how to do.

It's a world where is never enough.

Whatever you buy, collect and win is what you are.

It’s not my world

My mills spin also, but much better between the reeds (than in my head)

I make my own kick

and when I fail ................ then there  is always the wind between the wind mills for me (and for you)

 

De molens van eenvoud.

 

Wanneer ik aandachtig luister naar de wind
komt plots het besef van wat ik vind,
merk ik dat sommige dingen me weinig meer doen, tot niets,
kan ik weer genieten wanneer ik fiets,
hoor ik zelfs verschil tussen verschillende winden,
die me mijn innerlijke rust laten hervinden,
zijn al mijn gevoelens even verdwenen
behalve de zachte wind langs mijn blote benen.
De wind van waaiende wieken klinkt stevig,
die langs je oren ook best hevig
en wanneer je je hoofd een klein beetje draait
hoor je dat de wind ineens heel anders waait.
Heel anders ook is de wind in het riet
waarbij je het resultaat zelfs ziet.
De wind van een boot verstoort de rust heel even
en laat je gedachten weer even beleven.
Ik besefte weer meer dan ooit, de nutteloosheid van het vergaren.
Sommige mensen blijven maar sparen.
Kasten vol, maar nooit eens tevreden;
hebben, kopen, winnen, ruilen, met maar 1 reden:
de kick die ieder mens nodig heeft,
die je een steeds fijner gevoel geeft
en als die molens eenmaal draaien gaan
komt het zover dat de 1 boven de ander wil staan
Afgunst, jaloezie en hebzucht
Het is niet meer dan een vlucht
om het gevoel te vinden wat je mist,

wat je zelf kan maken, als je het maar wist.
Het is een wereld die geen genoeg kent.
Wat je koopt, hebt verzameld en wint is daar wat je bent.
Mijn wereld is het niet
Mijn molens draaien wel, maar veel mooier tussen het riet
Mijn kick die maak ik zelf wel
en lukt dat even niet................ dan waait de wind bij de molens wel.

 

 

 

Join TravBuddy to leave comments, meet new friends and share travel tips!
3 km (2 miles) traveled
Sponsored Links
Kinderdijk
photo by: aggieaggie