Vstávať, vstávať a cvičiť... / Wake Up and Train :-)

Turna nad Bodvou Travel Blog

 › entry 6 of 15 › view all entries
Bivak
Ráno nás uvítalo modrou oblohou, čo viac sme si mohli priať, veď nás čakala Silická planina. Keďže nás včerajšok mierne unavil, veď sme urazili takmer 40 km, dali sme si odchod na desiatu hodinu. Aj s batohmi sme sa premiestnili na neďalekú autobusovú zastávku, kde batohy išli zasa dole a Šiki sa podujal na ich stráženie. A my ostatní sme vyrazili smerom hore, na hrad. Po asi pol hodine chôdze sme sa ocitli pred hradnou bránou a vstúpili dnu. Hneď sme zistili, že nocovať na hrade by nebola žiadna výhra a nakoniec, na nocovanie tu ani nebolo miesto. Všade samý kameň, krovie a podobné veci. Urobili sme teda zopár fotiek a poďho dole, pretože už sme videli, ako sa k nám blíži poriadny lejak. Na zastávke sme teda urobili bojovú poradu, v ktorej sme zavrhli Silickú planinu a vyhral návrh, aby sme sa autobusom presunuli z Turne do Plešivca a odtiaľ potom do Domice.
Náš bivak / our bivak


Morning welcome us with blue sky, what more could we wish, surely Silicka plain wait for us. Forasmuch as yesterday soft tire us, indeed we travel almost 40 km, we plan departure on tenth hour. Also with backpack we transfer us on near bus bus stop, where rucksacks were going again down and Siki undertake on their patrol. And the rest of us are hit the road above, on castle. Immediately we found out, that spend the night on castle was no win and finally, on spend the night here nor' wasn't place. Everywhere was full of stone, bush and such like things. We have made then a few photo and come on down, because we already see, how fellow to us tidy rainstorm. On bus stop we therefore make operational session, in which we reject Silicku plain and won proposal that we transfer by bus from Turna into Plesivec and from there then into Domica.

Join TravBuddy to leave comments, meet new friends and share travel tips!
Bivak
Bivak
Náš bivak / our bivak
Náš bivak / our bivak
Náš bivak / our bivak
Náš bivak / our bivak
Náš bivak / our bivak
Náš bivak / our bivak
Náš bivak / our bivak
Náš bivak / our bivak
Náš bivak / our bivak
Náš bivak / our bivak
Náš bivak / our bivak
Náš bivak / our bivak
Turnianska kotlina / Turnianska fo…
Turnianska kotlina / Turnianska f…
Turniansky hrad / Turna castle
Turniansky hrad / Turna castle
Turniansky hrad / Turna castle
Turniansky hrad / Turna castle
Znova ukrytí pred dažďom ... / …
Znova ukrytí pred dažďom ... /…
Turna nad Bodvou
photo by: drobec