Nohy na plecia...

Moldava nad Bodvou Travel Blog

 › entry 3 of 15 › view all entries
Ešte spoločná fotka a môžeme vyraziť / Common photo and we can go...
Odtiaľ sme chceli pokračovať tiež vláčikom o pár „kilákov“ ďalej, do Jasova, no železnice nás predbehli a kvôli nerentabilnosti spoj zrušili . Neostávalo nám teda nič iné, než hodiť si batohy na plecia a vyraziť po vlastných. Správny smer sme našli hneď, ale sklamalo nás počasie a po pár metroch za Moldavou nás chytil celkom slušný dážď. Našťastie náhradné riešenie sa našlo takmer hneď... začali sme stopovať s tým, že sa všetci stretneme v prvej krčme pri kostole v Jasove. Stopa už chytili všetci, okrem mňa, Šikiho, Čipa a Maťa. Ale aj nám sa po pár metroch nakoniec podarilo zastaviť Áviu. Bola to nejaká robotnícka Ávia, pretože na korbe boli samé murárske náčinia. My sme nelenili a cestu sme využili na niekoľko snímkov.From there we want to continue also by train in a o couple of kilometers further into Jasov but railroads outrun us and because of uneconomic cancel connection. We have no choice, just flip rucksacks on shoulders and continue on own foots. We find right direction immediately, but weather disappoints us and after couple meter behind Moldava caught us quite proper rain. Thank God alternate solutions find us almost immediately... We start hitchhiking therewith, that we all meet in first pub near church in Jasov. Hitchhiking catch already all, except myself, Šiki, Cip and Mato. But finally after pair steps we also stop Avia car. it was some workers' Avia, because on tankard were full of builder materials. We don't lose no time and utilize route for a few photos.

Join TravBuddy to leave comments, meet new friends and share travel tips!
Ešte spoločná fotka a môžeme …
Ešte spoločná fotka a môžeme…
Moldava nad Bodvou
photo by: drobec