Jaskyňa druhá ... Domica / Cave nr. two ... Domica

Domica Travel Blog

 › entry 8 of 15 › view all entries
Prišli sme akurát na poslednú prehliadku, tak sme rovno mohli ísť do vnútra. Nanešťastie, kvôli nízkej hladine vody sme sa nemohli pokochať jazdou na lodi po jaskynných priestoroch, ale aj prehliadka samotná stála naozaj za to. Dostali sme sa k cieľu našej cesty, k prameňu Styxu a to rýchlejšie, než sme chceli. Našťastie puťák ešte nekončil, pretože jaskýň patriacich k dedičstvu UNESCO na Slovensku ešte pár máme.

Po prehliadke sme sa vydali k nášmu bivaku, ktorý sme poznali z našej poslednej návštevy Domice, a síce k prístrešku rovno oproti jaskyni. Tu sme si mohli vybaliť a vysušiť mokré veci, dali sme si super večeru, trochu poklebetili a s prvou tmou sme už aj spali.

We came accurately at the last sight-seeing, thus we can go straight in interior. Unfortunately, because of low water table we could not take pleasure on shipboard ride on cave space, but also sight-seeing by her really be worth. We reach goal of our trip, Styx spring and faster than we want. Fortunately trip was still not over, because cave appurtenant to cumulative legacies UNESCO in Slovakia have we a few more.

After sight-seeing start we to our bivouac, which we know from our last Domica visit, to harbor straight against cave. Here we could unpack and dry wet matter, eat super dinner, a little bit talk and with first darkness we already also sleep

Join TravBuddy to leave comments, meet new friends and share travel tips!
Mala kopa pýta viac / Small pile …
Mala kopa pýta viac / Small pile…
Domica
photo by: drobec
Resources Reviews