Cestou - necestou ... / Across country...

Turna nad Bodvou Travel Blog

 › entry 5 of 15 › view all entries
Krátka pauza v úkryte pred dažďom / short pause in shelter
To sme ešte netušili, že značenie trasy nebude ktovieako dokonalé a tak sme trasu viac tipovali, ako išli po značkách, ale nevadilo nám to. Spočiatku. Keď sa už začal blížiť večer, začala sa aj stupňovať naša únava a mierne poklesla nálada. Nakoniec sa nám za súmraku o štvrť na deväť podarilo dostať na kopec nad Turňou nad Bodvou a dokonca už sme videli hrad, na ktorom sme najprv chceli bivakovať. Nakoniec, aj vďaka dochádzajúcim zásobám vody, sme sa rozhodli, že hrad si obzrieme ráno. Čo sa nakoniec ukázalo ako veľmi dobré rozhodnutie. Po útrapnej ceste sme nakoniec o 21:45 dorazili k nádrži v Turni a potme postavali bivaky a stany a mohlo sa zaľahnúť.

It are still unsuspected, that routes marking won't be nobody knows-how ideal therefore was route more tip, as going on marks, but it doesn't matter. Just In the beginning. When begun draw nearer night, take it upon one to also gradate our tiredness and slip mood. Finally at twilight on quarter past eight we successful climb on hill above Turna nad Bodvou and we saw the castle, on which we want bivouac. Finally also thankfulness incoming water supply we decide that castle can wait until morning. That was finally very good resolution. After hardship dough we finally about 21:45 arrive to reservoir in Turna and in the dark figure bivouac and tentage and we can sleep.


Join TravBuddy to leave comments, meet new friends and share travel tips!
Krátka pauza v úkryte pred daž…
Krátka pauza v úkryte pred daž…
Na vrchole Starej hôrky / On top …
Na vrchole Starej hôrky / On top…
Turňa nad Bodvou je pred nami / T…
Turňa nad Bodvou je pred nami / …
Turniansky hrad / Turna castle
Turniansky hrad / Turna castle
Turna nad Bodvou
photo by: drobec