Blížime sa k ďalšej jaskyni... / We are approaching to next cave

Ochtina Travel Blog

 › entry 10 of 15 › view all entries
Ocitli sme sa totiž v raji kliešťov a takmer sme ich nestíhali dávať zo seba dole. Po pár hodinách chôdze (mám taký dojem, že šiestich) sme konečne vyliezli z lesov a boli sme kúsok od Ochtinskej aragonitovej jaskyne, pri hoteli. Bola to jediná, vec, ktorá nás poháňala dopredu, pretože sme vedeli, že tu majú aj bazén. Nanešťastie, nám oznámili, že akurát dnes sa do bazénu nedá ísť, pretože prebieha sanitácia. Ale neboli by to Radimáci, keby si neporadili. Po dvoch sme sa striedali na záchodoch v hoteli a trochu sa opláchli, až sa nám nakoniec podarilo vybaviť v jednej izbe sprchu a tak sme sa dočkali aj normálnej hygieny. Veru, osviežilo nás to. Naložili sme si teda batohy na chrbty a vyrazili na posledný kilometer dnešnej trasy, na cestu k jaskyni.

 

Našťastie hneď za ňou sme v lese objavili úplne geniálne miesto na bivak, tak sme to samozrejme využili a zabývali sa, urobili ohník a začala opekačka, hranie na gitarke a tak.


We found us in limpet paradise and unattached give out of him down. After couple hour walking (I have such impression, that six) we finally climb from forest and we were bit from Ochtinska aragonitova cave, near hotel. this has been the only thing, which drive forward us, because we know, that they have here pool too. Unfortunately, they announce us, that slick today is denied go in pool, because overshoot sanitation. But they could by Radimak, if yourself not hurt. By two we change on toilet at a hotel and a bit washes oneself, until we finally successful equip in one’s room shower therefore hygiene also. Truly, this refreshes us. We load ourselves then rucksacks on shoulder and start on last kilometer today's routes, on approach to cave.

 

Fortunately immediately behind cave we discover completely gifted place on bivouac in the wood, thus we of course utilize and undertake this place, prepare fireplace and begins roasting, play the guitar and like this.


Join TravBuddy to leave comments, meet new friends and share travel tips!
Ochtina
photo by: drobec